Thị Trường

THỊ TRƯỜNG

Thị trường Châu Âu: Ý, Pháp, Đức, Hà Lan, Bỉ, Swithzerland, Bồ Đào Nha…
Các thị trường khác: Hoa Kỳ, Canada, Úc, Hàn Quốc, Nhật Bản, Đài Loan, Thái Lan, Singapore, Malaysia…

NĂM 2021: Châu Âu 70%, CÁC THỊ TRƯỜNG KHÁC 30%

Năm 2020: Châu Âu 75%, Các thị trường khác 25%

NĂM 2019: châu âu 85%, CÁC THỊ TRƯỜNG KHÁC 15%

NĂM 2018: CHÂU ÂU 85%, CÁC THỊ TRƯỜNG KHÁC 15%

NĂM 2017: CHÂU ÂU 90%, CÁC THỊ TRƯỜNG KHÁC 10%

NĂM 2016: CHÂU ÂU 95%, CÁC THỊ TRƯỜNG KHÁC 5%

Năm 2015: CHÂU ÂU 100%

NĂM 2014: CHÂU ÂU 100%

NĂM 2013: CHÂU ÂU 100%

NĂM 2012: CHÂU ÂU 100%