Triệu Quang

Chuyên gia thanh toán
Quang là chuyên gia Thanh toán của chúng tôi. Cô ấy có thể trả lời câu hỏi về tài khoản,

Hải Anh

Quản lý cấp cơ sở
Anh phụ trách giao tiếp với các nhà cung cấp của chúng tôi và với các khách hàng thường xuyên.

Tuyết Anh

Quản lý cấp cơ sở
Anh phụ trách giao tiếp với các nhà cung cấp của chúng tôi và với các khách hàng thường xuyên.