Phong cách lông mày Cũng giống như hình dạng khuôn mặt và kiểu tóc, hình dạng lông mày có thể

Eyebrows Style Cũng giống như hình dạng khuôn mặt và kiểu tóc, hình dạng lông mày có thể khác nhau,

Eyebrows Style Just like face shapes and haircuts, brow shapes can differ, and it is essential to find the one

Eyebrows Style Just like face shapes and haircuts, brow shapes can differ, and it is essential to find the one